Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jolla pyritään vahvistamaan ihmisen toimintakykyä ja osallistumista arjessa. Puheterapiassa arvioidaan ja kuntoutetaan kaiken ikäisten ihmisten kommunikaation, puheen, kielellisten taitojen, vuorovaikutuksen, äänen sekä nielemisen ja syömisen ongelmia. Puheterapeutti ohjaa myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttöä. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot voivat olla esimerkiksi kuvakommunikaatiota, tukiviittomia ja erilaisia puhelaitteita.

Kuntoutuksen alkaessa laadimme yhdessä asiakkaan kanssa yksilölliset toimintakyvyn kohentamiseen tähtäävät tavoitteet, ja osallistamme mielellämme asiakkaan läheisiä parhaan tavoitellun toimintakyvyn saavuttamiseksi. Haluamme tarjota laadukasta kuntoutusta, minkä vuoksi panostamme säännölliseen kouluttautumiseen ja näyttöön perustuviin ja vakiintuneisiin kuntoutuskäytäntöihin.

Tiimistämme löytyy monipuolista osaamista niin lasten, nuorten kuin aikuisten kuntoutukseen.

Aikuisten puheterapia

Aikuisten puheterapia voi liittyä äänen, artikulaation, kielellisten toimintojen ja nielemisen kuntoutukseen. Tyypilliset syyt hakeutua aikuisiällä puheterapiaan ovat

 • äänihäiriö
 • afasia eli kielellinen häiriö
 • nielemisvaikeus
 • puhemotorinen häiriö ja siitä johtuva puheen epäselvyys
 • artikulaation poikkeavuus

Afasia, kommunikoinnin vaikeudet, nielemisvaikeus ja puhemotorinen häiriö ovat usein seurausta jostakin neurologisesta sairaudesta tai tilasta, esimerkiksi aivoverenkierron häiriöstä, aivovammasta tai etenevästä neurologisesta sairaudesta.

Äänihäiriö voi olla seurausta monista erilaisista yksilön ja ympäristön tekijöistä. Toiminnallinen äänihäiriö on kyseessä silloin, kun rakenteista ei löydy mitään poikkeavaa. Tällöin äänen tuottotapa on usein muuttunut äänen tuottoelimistön kannalta kuormittavaksi. Elimellinen äänihäiriö on kyseessä, kun tutkimuksissa löytyy äänihuulista tai ympäröivistä kurkunpään rakenteista jokin poikkeavuus.

LASTEN JA NUORTEN PUHETERAPIA

Puheterapiaan ohjautuu lapsia ja nuoria, joilla on pulmia puheen tuoton, kommunikoinnin, kielen, äänen tai syömisen osa-alueilla. Tyypillisiä lapsen tai nuoren puheterapeuttisia haasteita ovat

 • puheen epäselvyys
 • kielen kehityksen vaikeus
 • änkytys tai sokellus
 • puheen ymmärtämisen vaikeus
 • artikulaation pulmat
 • syömisen ja nielemisen pulmat
 • vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin haasteet
 • lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus

Puheterapeuttimme tekevät tiivistä yhteistyötä lapsen perheen, muun arjen lähipiirin sekä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Puheterapian tavoitteena on auttaa lasta saavuttamaan mahdollisimman hyvä kommunikaatiotaito ja siten parantaa hänen kykyään osallistua sosiaaliseen vuorovaikutukseen, oppimiseen ja päivittäisiin toimintoihin. Terapia suunnitellaan aina yksilöllisesti lapsen tarpeiden ja vahvuuksien perusteella.

MYOFUNKTIONAALINEN TERAPIA

Myofunktionaalisella terapialla tarkoitetaan kasvojen ja suun alueen lihasten vahvistamista ja poikkeavien oraalimotoristen toimintamallien muuttamista hengityksen, puheen, purennan ja syömisen kannalta optimaaliseksi. Asiakas voi ohjautua myofunktionaaliseen terapiaan esimerkiksi suuhengityksen, artikulaation vaikeuden, poikkeavan purennan tai syömisen vuoksi sekä kireän kielijänteen tai kielijänneoperaation jälkeisen hoidon saamiseksi.

Myofunktionaalisessa terapiassa voidaan käyttää perinteisen suun ja kasvojen alueen lihasharjoitteiden lisäksi asiakkaan tarpeisiin sopivia apuvälineitä, jotka mm. tukevat nenähengitystä, kielen oikeaa lepoasentoa ja liikkeitä sekä oikeaa nielemismallia. Meiltä löytyy osaamista myös kasvojen ja suun alueen lihasten käsittelyyn ja hierontaan. Kielijänteen leikkauksen jälkeinen hoito ja ohjaus onnistuu kauttamme.

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusmuoto, joka perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon ja näyttöön. Toimintaterapian pääasiallinen tiedeperusta on toiminnantiede, jossa tutkitaan ihmisen terveyttä ja hyvinvointia tukevaa toimintaa. Toiminnantieteessä ja toimintaterapiassa on keskiössä yksilö, toiminta ja ympäristö sekä näiden väliset suhteet.

Toimintaterapiaa tarjotaan kaikenikäisille ja se toteutuu useimmiten asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Toimintaterapian tavoitteena on edistää asiakkaan itsenäisyyttä ja osallistumista hänelle merkitykselliseen toimintaan, kuten syömiseen, pukeutumiseen, leikkiin ja koulunkäyntiin, kotitöiden ja työn tekemiseen sekä harrastamiseen.

Menetelminä toimintaterapiassa voidaan käyttää valmiuksien ja taitojen harjoittelua, toimintojen muokkausta ja toimintojen tekemisen harjoittelua, toimintaympäristön muokkausta, apuvälineiden käytön opettelua sekä lähipiirin ja tukiverkoston ohjausta. 

Tiimistämme löytyy vahvaa osaamista aikuisneurologisten ja kipuoireisten asiakkaiden toimintaterapiasta ja kuntoutuksesta. 

Purentalihasten hieronta

Purentahieronnassa käsitellään ja rentoutetaan pään, kasvojen ja suun alueen lihaksia kasvojen päältä ja suun sisäpuolelta. Käsittelyllä pyritään lieventämään kireys- ja kiputiloja lihaksissa ja niiden ympäröimissä kudoksissa. Käsittelyn lisäksi saat hoito-ohjeita, joita voit itsenäisesti toteuttaa lievittääksesi purentaelimistön toimintahäiriöiden aiheuttamaa haittaa.

Meidän kauttamme saat lisää tietoa esimerkiksi suun ja kurkunpään alueen lihasten, purennan ja äänen yhteydestä toisiinsa.

Yhteystiedot

NeuroLing Vantaa
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa
y-tunnus: 3256398-3

Heräsikö jotain kysyttävää?
Ota rohkeasti yhteyttä:
info@neuroling.fi
041 314 3830

Jonotilannetta voit tiedustella yllä olevista yhteystiedoista tai terapeuteilta suoraan.