YKSILÖLLISTÄ PUHETERAPIAA

YKSILÖLLISTÄ PUHETERAPIAA

Palvelut

 

Tarjoamme yksilöllistä puheterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Palveluumme kuuluu puheterapeuttiset arvioinnit, kuntoutus ja puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen (AAC) käytön ohjaus arjessa. Puheterapia toteutuu esteettömissä vastaanottotiloissamme Vantaan Aviapoliksessa tai asiakkaan lähiympäristössä.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jolla pyritään vahvistamaan ihmisen toimintakykyä ja osallistumista arjessa. Puheterapiakuntoutuksen viitekehyksenä toimii kansallinen ICF-luokitus (International Classification of Functioning, Disability and Health), joka tarkastelee yksilön toimintakykyä, toimintarajoitteita sekä terveydentilaa kokonaisvaltaisesti. Kuntoutuksessa otetaan huomioon yksilöllisten ja terveydentilaan liittyvien tekijöiden lisäksi ympäristön vaikutukset toimintakykyyn ja osallistumiseen.

Kuntoutus perustuu aivojen muovautuvuuteen ja kykyyn luoda uusia hermosolujen välisiä yhteyksiä. Näitä uusia ja muuttuneita yhteyksiä me pyrimme saamaan aikaan kuntoutumisen edistämiseksi. Nimemme NeuroLing viittaa aivotoimintoihin ja kielellisiin toimintoihin, joiden muutokseen kuntoutuksella tähdätään.

Kuntoutuksen alkaessa laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa yksilölliset toimintakyvyn kohentamiseen tähtäävät tavoitteet ja osallistamme mielellämme asiakkaan läheisiä parhaan tavoitellun toimintakyvyn saavuttamiseksi. Haluamme tarjota laadukasta kuntoutusta, minkä vuoksi panostamme säännölliseen kouluttautumiseen ja näyttöön perustuvaan puheterapiaan.

Kuntoutuksen painopistealueet ovat lasten kehitykselliset kielihäiriöt, autismin kirjon pulmat, puhemotoriikan vaikeudet, aikuisten neurologiset kommunikoinnin ja nielemisen häiriöt sekä äänihäiriöt.

Palveluihimme kuuluu myös purentaelimistön käsittely manuaalisilla hoitotekniikoilla eli purentahieronta.

 

Toteutamme kuntoutusta Uudellamaalla ja etäyhteydellä.
Toiminta-alueemme Uudellamaalla: Vantaa, Helsinki, Nurmijärvi, Hyvinkää, Tuusula, Kerava, Sipoo.

Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja 1.1.2023 alkaen.

YKSILÖLLISTÄ PUHETERAPIAA

TARINA MEISTÄ

 

Olemme ammatinharjoittajista koostuva pieni terapiatalo.

Perustimme NeuroLingin, jotta saisimme luotua maailmaan parhaan työyhteisön ja sitä kautta asiakkaille parhaan mahdollisen kuntoutusprosessin. Koemme, että hyvinvoiva työntekijä heijastuu asiakkaalle innostavana ja motivoivana kumppanina. Motivaatio kuntoutusprosessiin lisää tutkitusti kuntoutuksen vaikuttavuutta. Meillä jokaisen ääni ja persoonallisuus tulee nähdyksi ja kuulluksi. Aidot ja lämpimät kohtaamiset asiakkaiden kanssa ovat terapiatyömme kivijalka.

Meille on ensiarvoisen tärkeää ammattitaidon ja osaamisen vahvistaminen säännöllisellä kouluttautumisella. Tämä mahdollistaa näyttöön perustuvan kuntoutuksen ja ajantasaiset kuntoutuskäytännöt.

YKSILÖLLISTÄ PUHETERAPIAA

TERAPEUTIT

Meri Asplund

Meri Asplund

Puheterapeutti FM, toimitusjohtaja

044 237 7461

Suomi 
Ohjaukset myös englannin kielellä

Tukiviittomat
Kuvakommunikaatio
Puhelaitteet

Puheterapeutti, FM (2016)

TÄRKEIMMÄT LISÄKOULUTUKSET:

Puhemotoriikan perusteet

Voimauttava vuorovaikutus

PRT – Miten hyödyntää autismikirjon kuntoutuksessa?

PECS (Level 1, kuvanvaihdon menetelmäkoulutus)

Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin  

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop 

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus 

Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach (syömisen arviointi ja kuntoutus)

Oral Placement Therapy 1 & 2 (OPT level 2, puhemotoriikan arviointi ja kuntoutus) 
 

Olen Meri ja valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2016. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt yksityisellä sektorilla lasten ja nuorten kuntouttavana puheterapeuttina. Opintoihini liittyvän pitkän loppuharjoittelun suoritin erikoissairaanhoidossa, missä sain laajasti kokemusta erilaisten aikuisneurologisten häiriöiden arvioinnista ja kuntoutuksesta.

 

Asiakkaisiini kuuluu lapsia ja nuoria, joilla on mm. autismin kirjon häiriöihin, kielellisiin erityisvaikeuksiin, puhemotoriikkaan, lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä monimuotoisiin kehityshäiriöihin liittyviä kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen pulmia.  

 

Kuntoutan suomen kielellä. Työssäni käytän laajasti erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja (AAC). Vastaanotto- ja kotikäytien lisäksi teen kuntoutustyötä myös etävastaanotolla.

Henna Kivikari

Henna Kivikari

Puheterapeutti FM, kuntoutus- ja kehitysjohtaja

041 314 3830

Suomi
Ohjaukset myös englannin kielellä

Tukiviittomat
Kuvakommunikaatio
Puhelaitteet 

Puheterapeutti, FM (2013)
Manuaalinen puheterapeutti (2022)

TÄRKEIMMÄT LISÄKOULUTUKSET:

Estill Voice Training level 1 & 2

Myofunktionaalisen ajattelun perusteet

PURENTO (kasvojen ja purentaelimistön käsittely / hieronta)

SPEAK OUT! and LOUD CROWD (Parkinson, äänihäiriöt)

Syömis- ja nielemisvaikeuksien kohtaaminen puheterapeuttina

DPNS (nielemisen arviointi ja kuntoutus)

Afasiadiagnostiikan ja -kuntoutuksen haasteet

Aikuisten puheen apraksia – erotusdiagnostiikka ja kuntoutus

Kinesiology taping, level 1

Oral Placement Therapy, OPT 1 & 2 (puhemotoriikan arviointi ja kuntoutus)

Oral Placement Therapy, OPT Feeding (syömisen arviointi ja kuntoutus)

Luonteva vuorovaikutus – saavuta kuntoutuksen tavoitteet

Kipinää kuvakommunikoinnin käyttöön

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla

Musiikin mahdollisuudet kuntoutuksessa

Osaaminen: Aikuisten puheterapia mm.: aivoverenkiertohäiriöt (AVH), aivovammat, etenevät neurologiset sairaudet (esim. Parkinson, ALS), nielemisvaikeus, äänihäiriöt, kasvojen ja purentaelimistön manuaaliset hoito-otteet, lasten puhemotoriikan kehityksen vaikeudet, myofunktionaalinen terapia.

Puheterapeuttina olen helposti lähestyttävä ja kuunteleva. Tarjoan mielelläni terapiaan yhdessä työskentelyn iloa ja ripauksen huumoria tilanteen niin salliessa. Minulle on tärkeää, että asiakas tulee vastaanotollani kuulluksi ja nähdyksi sellaisena kuin hän on. Minun kanssani saa nauraa, jos naurattaa ja itkeä, jos itkettää. Puheterapian tavoitteet mietimme yhdessä ja toteutamme terapiaa asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Pidän yhteistyötä lähiympäristön kanssa erityisen tärkeänä, joten läheiset ovat aina tervetulleita osallistumaan terapiaan.

Mikäli haluat varata ajan purentahierontaan tai myofunktionaaliseen terapiaan (myös kielijänneoperaation jälkeinen hoito), olethan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. 

 

Tiina Söderholm

Tiina Söderholm

Puheterapeutti FM

041 791 8968

Suomi
Ohjaukset myös englannin kielellä

Tukiviittomat
Puhelaitteet

Puheterapeutti, FM (2016)

TÄRKEIMMÄT LISÄKOULUTUKSET:

The Organic Swallow with DPNS and E-Stim Certifications

VitalStim Therapy – Electrical Stimulation and sEMG Biofeedback in the Treatment of Dysfagia

ESSD kongressi. Deglutology: From science to clinical practice

Valmistuin puheterapeutiksi vuonna 2016 Helsingin yliopistosta. 

Työn ja lisäkoulutusten myötä olen saanut kokemusta aivovammojen ja aivoverenkiertohäiriöiden jälkitilojen, syömis- ja nielemishäiriöiden sekä äänihäiriöiden arvioinnista ja kuntoutuksesta. Erityisesti olen kiinnostunut aikuisneurologisista puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden kuntoutuksesta sekä lasten puheen tuoton motoristen vaikeuksien kuntoutuksesta.

Puheterapia voi toteutua yksilökäynteinä asiakkaan arkiympäristössä, vastaanotolla tai etäyhteyden välityksellä.

Hyvän ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen luominen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa on minulle tärkeää. Puheterapian tavoitteet ja toteutus suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Omaiset ja asiakkaan lähi-ihmiset ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan puheterapiakäynneille.

 

Elina Veijalainen

Elina Veijalainen

Puheterapeutti FM

040 628 0354

Puheterapeutti, FM (1995)

TÄRKEIMMÄT LISÄKOULUTUKSET:

 

Viljo

Viljo

Työharjoittelija

 

Olen kultainennoutaja kultaisella sydämellä. Olen vielä nuori ja vauhdikas hymysuu. Rakastan rapsutuksia ja nakkeja. Opin joka päivä uusia temppuja ja isona toivoisinkin olevani kelpo terapiakoira. Tällä hetkellä minua tapaa ajoittain toimistolla työharjoittelijan ja toimistoassistentin roolissa.

 

Yhteystiedot

NeuroLing Vantaa
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa
y-tunnus: 3256398-3

Heräsikö jotain kysyttävää?
Ota rohkeasti yhteyttä:
info@neuroling.fi
041 314 3830

Jonotilannetta voit tiedustella yllä olevista yhteystiedoista tai terapeuteilta suoraan.

Tietosuojaseloste